Trần Đại Quang: Đại tướng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ Trưởng Bộ Công an

Đại tướng – Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ Trưởng Bộ Công an
Đặng Văn Hiếu: Thượng tướng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Tô Lâm: Thượng tướng, Thứ Trưởng Bộ Công an

Thượng tướng, Thứ Trưởng Bộ Công an
Lê Quý Vương: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Bùi Quang Bền: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Bùi Văn Nam: Thượng tướng - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an